plástev

Ceník - Dopolední školka pro děti od 2 let


Ceník platný od září 2020:

pravidelná docházka: 1x týdně po celý měsíc 350 Kč/dopoledne
pravidelná docházka: 2x týdně po celý měsíc 270 Kč/dopoledne
pravidelná docházka: 3x-5x týdně po celý měsíc 220 Kč/dopoledne
nepravidelná a jednorázová docházka 450 Kč/dopoledne
 


Školkovné zahrnuje:
 
 • nadstandardní péči a individuální přístup
 • činnost zkušených pedagogů
 • diagnostiku a portfolio dítěte
 • přípravu předškoláků
 • metodické materiály
 • pracovní sešity a listy
 • anglický jazyk přirozenou formou (školku navštěvují i anglicky mluvící děti)
 • výtvarnou výchovu
 • výtvarný materiál
 • pohybové aktivity
 • jógu pro děti
 • dramatickou výchovu
 • pitný režim
 • hygienické potřeby
 • oslavy narozenin
 • drobné dárky pro děti
 • hračky a didaktické pomůcky
 • vybavení prostor
 • náklady na provoz
 • pronájem prostor
 

Školkovné je možné odečíst z daní.


Umístěním dítěte do naší školičky nepřicházíte o rodičovský příspěvek.


Školička nepobírá žádné dotace ani příspěvky.Děti přijímáme pouze do naplnění kapacity školičky, tj. 12 dětí.

Rezervaci místa ve školičce provádějte pomocí tel.: 739663695


 

 

 

 


 

Pro stýčka Googla: Ve školičce HAPPi KyDS jsou jedině happy kids.


plástev