plástev

Angličtina - Intenzivní přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English (YLE - Young Learners)


Pro děti, které chtějí získat mezinárodní certifikát Cambridge English ze zkoušky YLE (Young learnes English Test), nabízíme dva typy intenzivních přípravných kurzů: roční (2x90min týdně) a měsíční (4x180min).


Jednotlivé roční kurzy (Starters/Movers/Flyers) jsou koncipovány tak, aby děti nezaskočila forma ani obsah zkoušky. Používáme učebnice a materiály, které odpovídají jednotlivým úrovním - velký důraz je kladen na mluvení, poslech, čtení, psaní a adekvátní slovní zásobu a fráze. Skupinky jsou určeny pro 4 až 6 dětí.

Pracujeme s těmito učebnicemi:

  • Fun for Starters/Movers/Flyers Student's Book with Audio with Online Activities, 3 ed
  • Get ready for Starters/Movers/Flyers: Student's Book with AUDIO CD
  • Storyfun for Starters, Movers and Flyers - Student's Book

 

             + Cambridge Young Learner's English Tests Starters/Movers/Flyers Student's Pack New Edition


Měsíční kurzy (Starters/Movers/Flyers) probíhají čtyři po sobě jdoucí soboty a jsou určené dětem, které si chtějí vyzkoušet cvičné testy (čtení, psaní, poslech i mluvení) těsně před samotnou zkouškou. Podmínkou není absolvování našeho přípravného kurzu - děti mohou mít zkušenosti z jiného kurzu či školy. Tento typ kurzu otevřeme kdykoliv na přání při počtu min. 4 studentů (popř. je možná individuální kalkulace).


Více o YLE:

Zkoušky se dělí na 3 úrovně pokročilosti:

1. Starters: pre-A1 (= pro děti od 7 let, které za sebou mají cca 100 hodin studia anglického jazyka)

2. Movers: A1 (= pro děti od 8 let, které za sebou mají cca 175 hodin studia)

3. Flyers: A2 (= pro děti od 9 let, které za sebou mají cca 250 hodin studia - jedná se o nejnáročnější úroveň, která je srovnatelná s úrovní zkoušky KET)

Průběh jednotlivých zkoušek:

1. Starters: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (3-5 minut)

2. Movers: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (5-7 minut)

3. Flyers: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7-9 minut)

Hodnocení:

Děti nejsou známkovány, ale získávají body v podobě erbů - děti jich mohou nasbírat celkem 15 (max. 5 erbů z každé části testu). Po složení zkoušky děti obdrží mezinárodní certifikát, který má celoživotní platnost.

Proč YLE:

Získání prvního certifikátu má pro děti obrovský motivační efekt a zvětšuje sebedůvěru ve vyjadřování se v cizím jazyce, bez kterého to v dnešní době prostě nejde. Certifikát navíc potvrzuje jazykové znalosti pro další studium.

Více na: www.cambridgeesol.cz a www.cambridgeenglish.org 


Nechte své děti zamilovat se do angličtiny a chytit si místo pokémona svůj první certifikát :).

 

ROZPIS 2018/2019:

Druh kurzu

Den a čas kurzu

Počet lekcí za týden

Období

Cena za pololetí

 

školní rok 2018/2019        
YLE - starters (od 7 let) *

1 x 90 minut

   
YLE - movers (od 8 let) * 1 x 90 minut    
YLE - flyers (od 9 let) * 1 x 90 minut    
  *      
Otevíráme na přání v průběhu celého roku:   Počet lekcí za kurz    Cena za kurz
sobotní YLE - starters * 4 x 180 minut    
sobotní YLE - movers * 4 x 180 minut    
sobotní YLE - flyers * 4 x 180 minut    
  • * Den a čas kurzů bude upřesněn po domluvě s rodiči.
  • Materiály nejsou zahrnuty v ceně.


 

 

plástev